Ngành có lương cao tại Mỹ

Sau đây là 20 ngành học có mức lương cao nhất. Theo đó, 3 tiêu chí lớn đến để đưa ra bảng xếp hạng này là: lương trung bình của sinh viên mới ra trường; lương trung bình khi có nhiều năm kinh nghiệm, theo bài báo là “mid-career”, khoảng 10 năm; tỉ lệ phần trăm số người đạt được mức tăng lương đó.nganh-co-luong-cao-tai

20.Vật lý

Công việc phổ biến: nhà nghiên cứu vật lý, kỹ sư điện, giáo sư
Lương trung bình khởi điểm : $ 55.500
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm : $ 106,000
Tăng lương : $ 50,500 / 91 %

19.Quảng cáo

Công việc phổ biến: quản lý phòng quảng cáo, giám đốc truyền thông
Lương trung bình khởi điểm : $41,300
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $78,900
Tăng lương : $78,900/91%

18.Hóa học và sinh học

Công việc phổ biến: nhà sinh vật học, nhà hóa học, giáo sư
Lương trung bình khởi điểm : $41,100
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $79,600
Tăng lương : $38,500 / 94%

17.Marketing

Công việc phổ biến: giám đốc thương hiệu, copywriter
Lương trung bình khởi điểm : $41,500
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $80,400
Tăng lương : $38,900 / 94%

16.Hóa sinh

Công việc phổ biến: nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu
Lương trung bình khởi điểm : $43,400
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $84,500
Tăng lương : $41,100 / 95%

15.Truyền thông

Công việc phổ biến: nghiên cứu thị trường, chuyên gia quan hệ công chúng
Lương trung bình khởi điểm : $42,000
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $82,000
Tăng lương: $40,000 / 95%

14.Sinh học

Công việc phổ biến: khoa học nghiên cứu thực phẩm và nông nghiệp, kỹ sư y sinh học, khoa học pháp y
Lương trung bình khởi điểm : $41,400
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $81,500
Tăng lương: $40,100 / 97%

13.Khí tượng học

Công việc phổ biến: nhà khí tượng học
Lương trung bình khởi điểm : $45,300
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $89,500
Tăng lương: $44,200 / 98%

12.Kịch và nghệ thuật biểu diễn

Công việc phổ biến: quản lý nghệ thuật, nhà trị liệu bằng kịch nghệ và nghệ thuật, giám đốc nhà hát
Lương trung bình khởi điểm : $37,800
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $75,000
Tăng lương: $37,200 / 98%
du-hoc-my-9

11.Vật lý và toán học

Công việc phổ biến: nhà vật lý học, nhà khoa học phân tích dữ liệu
Lương trung bình khởi điểm : $50,900
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $101,000
Tăng lương: $50,100 / 98%

10.Khoa học nhận thức

Công việc phổ biến: lập trình viên máy tính, chuyên gia nhân sự, quản lý khoa học sức khỏe
Lương trung bình khởi điểm : $51,400
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $102,000
Tăng lương: $50,600 / 98%

09.Triết học

Công việc phổ biến: luật sư, bộ trưởng, nhà báo
Lương trung bình khởi điểm : $42,200
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $85,000
Tăng lương: $42,800 / 101%

08.Viết lách

Công việc phổ biến: nhà văn, trợ lý nhà xuất bản, biên tập viên
Lương trung bình khởi điểm : $37,700
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $76,100
Tăng lương: $38,400 / 102%

07.Toán học ngành bảo hiểm

Công việc phổ biến: chuyên gia tính toán ngành bảo hiểm, chuyên gia phân tích ngành bảo hiểm
Lương trung bình khởi điểm : $58,800
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $119,000
Tăng lương: $60,200 / 102%

06.Quản lý hàng không

Công việc phổ biến: phi công, quản lý chương trình hàng không vũ trụ, phi công máy bay phản lực
Lương trung bình khởi điểm : $44,900
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $91,300
Tăng lương: $46,400 / 103%
du-hoc-my-14

05.Sinh học phân tử

Công việc phổ biến: nhà sinh vật học, nghiên cứu khoa học, nhà nghiên cứu
Lương trung bình khởi điểm : $43,000
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $88,200
Tăng lương: $45,200 / 105%

04.Chính trị

Công việc phổ biến: phụ tá quốc hội, luật sư, chuyên viên vận động cho các chiến dịch của chính phủ
Lương trung bình khởi điểm : $42,600
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $88,200
Tăng lương: $45,600 / 107%

03.Hóa sinh kết hợp sinh học phân tử

Công việc phổ biến: nhà sinh học phân tử, nghiên cứu khoa học
Lương trung bình khởi điểm : $44,100
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $91,400
Tăng lương: $47,300 / 107%

02.Chính trị quốc tế

Công việc phổ biến: chuyên viên vận động cho các chiến dịch của chính phủ, luật sư, nhà hoạt động chính trị
Lương trung bình khởi điểm : $40,300
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $85,600
Tăng lương: $45,300 / 112%

01.Chính phủ

Công việc phổ biến: cố vấn chính trị, chuyên viên vận động cho các chiến dịch của chính phủ, chuyên viên vận động hành lang
Lương trung bình khởi điểm : $46,900
Lương trung bình nhiều năm kinh nghiệm: $102,000
Tăng lương: $55,100 / 118%

Các ngành học về chính trị, nghiên cứu, khoa học, truyền thông chiếm ưu thế và có thu nhập khá vững tại Mỹ. Việc biết thêm về những công việc phổ biến trong ngành học giúp sinh viên có định hướng nghề nghiệp rõ hơn. Lương cao đồng nghĩa với trị ví công việc mà bạn đảm nhận, thường là cấp bậc quản lý, giám đốc, chuyên gia,…